london-4834813_1920.jpg

Angličtina pro děti a dospělé

  • "Každý se může naučit anglicky"

  • Vyúce angličtiny jsem se začala věnovat před 15 lety. Nejprve vyúce malých dětí v Mateřském centru. Jak děti rostly, tak jsme pro ně otevřeli hlídání dětí s programem právě v anglickém jazyce. Postupně se mě začali rodiče ptát, zda bych mohla vyučovat i je. V současné době se věnuji výuce angličtiny dětí od 1,5 roku až do dospělosti. A mám velkou radost, že děti, které ke mě chodí od malička mají velké úspěchy nejen ve škole, ale obsazují i nejvyšší příčky na různých jazykových soutěžích.

 

Angličtina pro děti

v malých skupinkách

Angličtinu pro děti bychom mohli rozdělit do několika skupin:

 

Nejmenší děti k nám přichází v době, kdy ještě ani nenavštěvují mateřskou školu. V doprovodu rodičů a maňáska Johnyho poslouchají písničky, sledují krátká výuková videa, tvoří a v rámci svých možností i zkouší svá první anglická slovíčka. Domů si kromě nových slovíček nesou i obrázky, které vytvořili. Vzhledem k tomu, že každé dítě je jiné a tudíž i každá skupinka je jiná, tak s některými dětmi více tvoříme, s jinými zase více skáčeme a tancujeme. V tomto věku je důležité, že zjistí, že existuje i jiný jazyk, než je ten jejich mateřský a k angličtině si vytvoří kladný vztah.

 Děti rostou a okolo třetího roku nastupují do školky. Z dopoledních hodin angličtiny se stanou odpolední hodiny, jejich jazykový vývoj se zrychluje a vše, co do teď „nasáli" se začíná projevovat. Děti se velmi rychle rozmluví a angličtina je pro ně nejen zábava, ale i úplně přirozený jazyk, který slyší od malička a kterým na ně mluví teta s maňáskem Johny. Nicméně pořád strašně rádi kreslí, tančí a líbí se jim videa, ze kterých na ně promlouvá Steve nebo Matt. Spolu s nimi se smějí, opakují po nich a předvádí to, co jim zrovna řeknou.

Dalším velkým krokem je vstup do základní školy. První třída je pro děti velká změna, začínají být samostatní  učí se první písmenka. Během první a u druhé třídy začínáme s dětmi číst i my. Poprvé dostanou pracovní sešity, se kterými pracujeme. Děti již nechtějí tancovat, začínají se stydět, ale raději si povídají a plní úkoly podle pracovních listů. Kromě videí hodně často trénujeme i poslechy, aby si zvykli i na jinou angličtinu než tu od lektora. Také maňásek Johny ustupuje do pozadí. Postupem času zkoušímei scrabble, brainmaping, brainstorming, apod.

Posledním velkým krokem je období po desátém roce věku, kdy děti pomalu, ale jistě začínají vstupovat do puberty. V této době je pro ně vše otrava, žádné učení je nebaví. Proto nastupuje na řadu počítač a on-line výukové programy a hry. Na velké plátno se místo písniček promítají hry a děti doplňují, co je třeba. Ve škole je dle nich angličtina neuvěřitelná nuda, nicméně si neuvědomují, že se tam naučí spoustu gramatiky. My s nimi tedy hlavně mluvíme, hodiny se tak stávají spíše konverzačními a gramatiku suplují on-line hry. Ve velkém využíváme brainstorming, brainmapping a postupně zapojujeme složitější slovní zásobu z úrovně C1. Ve skupince je vždy 3-5 dětí. Tento malý počet dětí je zvolen proto, aby každé dítě v hodině dostalo dostatek prostoru pro sebe.

 

Cena: 2.500 Kč za pololetí

 

Angličtina pro dospělé

individuální hodiny nebo ve dvojicích

I my dospělí se potřebujeme neustále vzdělávat. Máme tedy připravené individuální hodiny v pouze jednom nebo dvou studentech. V takto malém počtu dostane každý student dostatek prostoru k tomu, aby měl co nejlepší výsledky.

A je úplně jedno, zda je začátečník nebo pokročilí, či potřebuje Bussiness English kvůli svému zaměstnání.

V současné době kromě firemmí výuky v rámci benefitů pro zaměstnance nabírá na popularitě i angličtina pro starší generaci. Děti jim již odrostli, mají dostatek volného času  a chtějí cestovat. Zjišťují ovšem, že jejich schopnosti komunikovat cizím jazykem skončili kdysi dávno maturitou z ruského jazyka a kurzem německého jazyka po revoluci. Tito lidé potřebují většinou pomalejší tempo ve výuce, nicméně jsou neuvěřitelně cílevědomí a nebojí se domácí přípravy.

Cena: 300kč za 45 min./osoba

200kč za 45 min. /1 osoba v případě dvou studentů

 

Individuální hodiny

Individuální hodiny jsou určeny všem. Dětem je doporučujeme, jestliže jim nevyhovuje výuka ve skupince. Ať už časových důvodů nebo má dítě své vlastní materiály, podle kterých chce pracovat. Tyto děti často potřebují např. pomoci s angličtinou, kterou zrovna probírají ve škole.

 

Pro dospělé je to příležitost se cizí jazyk skutečně naučit, protože každá hodina je individuální a zaměřená pouze na jejich potřeby.

 

Cena: 300 Kč za 45 min.

 

Czech for foreigners

Výuka českého jazyka pro děti je určena převážně dětem žijícím v zahraničí. Tyto děti často plní povinnou školní docházku v České republice, ačkoliv žijí v jiné zemi. Vyučování v českých školách v zahraničí probíhá většinou pouze v sobotu. Může se stát, že jim tato frekvence nestačí nebo nemají možnost takovou školu navštěvovat, protože v jejich okolí žádná není. A právě jim nabízíme doučování prostřednictvím videocallů zaměřených na aktuálně probírané učivo.

 

Další kategorií jsou děti, jejichž rodiče se pochází z České republiky a nyní žijí v zahraničí. Nicméně si přejí, aby jejich děti byly schopné komunikace v českém jazyce. Často pouze z praktických důvodů, např. aby se domluvili s prarodiči. Pro ně jsou určené konverzační hodiny.

 

Cena: 300 Kč za 45 min.

child-807547_1920.jpg
 
anesthesia-4677401_1920.jpg

Czech for Adults

Online or in person

Sometimes people are interested in learning Czech to help them assimilate to their new home country, or to communicate effectively in the workplace. Also, if you speak a different language and you decided to come and live in the Czech Republic, you are required by law to demonstrate knowledge of the Czech language to obtain permanent residence or Czech citizenship. This is done by sitting an exam at an accredited institution. We can help you learn Czech at your own pace, and we can help you prepare for the examination in person or through online lessons.

Price: 300 Kč for 45 min.

 

Online výuka
Online lessons

Ne každý k nám může přijít osobně a z toho důvodu preferuje výuku přes videocally. Tento inovativní on-line způsob výuky boří hranice a dokáže pokořit jakoukoliv vzdálenost. Studentovi stačí připojení na internet a počítač nebo mobil. Mladší generace preferují mobil, dospělí zase klasický počítač. Sluchátka s mikrofonem jsou při výuce výhodou, ale ne nutností.

Spojení probíhá nejčastěji přes hangouts.google.com, ale možné je i přes Zoom či Messager.

 

Cena: 300 Kč za 45 min.

webinar-4216601_1920_edited.jpg
 

Kontakt / Contact us

Pro bližší informace ohledně výuky anglického jazyka či českého jazyka pro cizince mne neváhejte kontaktovat.

Lešenská 318, Zlín

+420 774 332 711

  • facebook
Home

Děkuji vám za vaši zprávu!

Library

“Poor is the pupil who does not surpass his master.”

Leonardo da Vinci